Pivotéka Nitra vyhlasuje 3.ročník neformálnej degustačnej súťaže nitrianskych homebrewerov, ktorá je určená pre všetkých domácich varičov piva. Základnou charakteristikou homebrewingu je varenie piva v domácich podmienkach v malom množstve na osobnú spotrebu bez ďalšej distribúcie na komerčné účely.

Tretie stretnutie nadšencov domáceho piva bude 14.apríla o 14:00 v nitrianskej Trafačke (Janka Kráľa 65, Nitra).


Podmienky účasti pre homebrewerov
:

1) Každý homebrewer sa musí zaregistrovať cez online formulár >> PRIHLÁŠKA <<
2) Homebrewer môže svoje pivo prihlásiť v kategóriách:
- pivo spodného kvasenia
- pivo vrchne kvasené
Každé pivo je potrebné prihlásiť samostatne (1 vzorka = 1 formulár)

Jeden súťažiaci môže prihlásiť max 2 pivá do každej kategórie.
3) Homebrewer odovzdá pivo v Pivotéke Nitra (Dolnočermánska 1, Nitra) do 12.4. do 17:00 v sklenej / plastovej fľaši v množstve:
- pre portu: 0,5L z každej prihlásenej vzorky
- pre účastníkov ochutnávky: 4,0L z vybraných vzoriek
(súťažiaci si môže zvoliť, ktoré vzorky chce prezentovať účastníkom ochutnávky).
4) Kapacita je limitovaná na 15 homebrewerov.
5) Registračný poplatok je 2€ za každú prihlásenú vzorku (uhrádza sa pri odovzdávaní pív).

UZÁVIERKA REGISTRÁCIE 31.marec 2018

Porota:
Anton MAGYAR - Hop Grup Pivovar Nitra
Andrej KOVÁR - domovarič
Peter DEMKO - Piešťanský pivovar ŽiWELL


Ocenenia:
1. Ocenenie verejnosti
2. Ocenenie poroty
3. Cena Pivotéky Nitra
V prípade ďalších otázok volajte na tel.číslo  0908 829 630.

Scroll To Top